Z1:55            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Holmsvatn Hemman                                                                - 2.
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 5 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 4 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1 1⁄2 tunna
              Höö aff Ängen A.                                                                   - 36 lass.
              Höö aff Ängen B                                                                     - 10 lass.
              Höö aff Holmen C                                                                   - 2 lass.
              Höö aff Holmen D                                                                   - 2 lass.
              Summan Höö                                                                         - 50 Lass.
 
1            Sigridh Piga.                               
2            Peder Andersson.
             
Det 3 Hemmanet hafuer warit i månge åhr ödhe.
Godh lägenheet både medh Timberskog, Muhlbeet och godt Fiskerij, godt tillfälle mehr Åker
af nys Uptaga Sand Jordh.
 
Denne By är belägen 5 Mijl ifrån Kyrkian, Wäster Södher.
 
(Karttext:)
 
Träsk
Siöbotn Proxime
Sand Jord
Hårdhwaldz Ängh
Ödhe