Z1:56-57                  


 
(Rubrik:)        1                                                                                      2                   
                      Schelleffteå                                                                      Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Burwijk Hemman                                               - 9.
              Uthsädhe i Gärdet A.                                                               - 18 1⁄2 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 90 Lass.
              Höö af Holmen B                                                                    - 4 lass.
              Höö af Holmen C                                                                    - 5 lass.
              Höö af Holmen D                                                                    - 3 lass.
              Höö aff Uthängier                                                                    - 70 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 172 Lass.
 
1            Peder Nilsson.      
2            Jon Andersson.   
3            Lars Nilsson.
4            Päder Mosesson.
5            Anders Andersson.
6            Sigrid Piga
7            Anders Matzson.
8            Jacob Månsson.
9            Nils Larsson.
                                           
Haffwa godh  lägenheet medh Timber, Skogh,  muhlbeet, och mycket ståteligit Fiskerij, godh Sand Jord öffwer allt.
 
Och är denne By belägen 4 Mijl ifrån Kyrkian Söder Uth.
 
(Karttext:)
 
Bäck Proxime
Söderwijken
Norrwijken
Grundh Fiälen.
Skijt grundet
Skallöön.
Ross Skiär
Lång Skiär
Ödhe
Sandh Jordh.
Hårdwaldz Ängh
Träsk
Hårdwaldz Ängh