Z1:58            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Siöbotn Hemman                                                                     - 2.
              Undantagandes Fäbodarne som liggia
              Under Phålmarks By.                  
              Uthsädhe Till Heela Byn                                                           - 10 3⁄5 tunna
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 2 1⁄2 tunna
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 3 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 1 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet D                                                                 - 1 tunna.
              Uthsäde i Gärdet E                                                                  - 4⁄5 tunna
              Uthsäde i Gärdet F                                                                  - 2 1⁄4 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 50 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 22 lass
              Höö i Gärdet C                                                                       - 6 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 10 lass.
              Höö i Gärdet E                                                                        - 10 lass
              Höö i Gärdet F                                                                        - 20 lass
              Höö af Uthänger                                                                      - 30 lass        
              Summ:an Höö                                                                         - 148 lass
 
1            Peder Nilsson.
2            Lars Nilsson.
B            Stor Oloff Andersson.
D            Lille Oloff Andersson.                  (B, D, E, F ) Fäbodar
E            Pär Erichsson.
F            Hustru Mallin.
              Matz Persson        hafua båda tillhopa
 
Desse twänne hafua Åker och Äng för sigh sielfwa, men den andre Åkren brukas         till Fäbodar Under Phålmark.
 
Till bemälte By finns nödtorfftig lägenheet både medh Timber, Skog, Mulbeet och ståtligit Fiskerij, godh Sandh Jordh.
 
Denna By är belägen 4 Mijl ifrån Kyrkian Wäster Söder.
­­­
(Karttext:)
 
Phålmark Proxime
Hårdwaldh
Träsk
Sand Jord
Starr Äng
Träsk
Små starr Ängh
Siöbotn Proxime