Z1:59            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
(Baksida flik)
Notarum Explicatio.
 


Fårssen och Långwijk Fäboder till Phålmark Undantagandes Litera B. och C. de hafua sin Åker och Äng för sig sielfwe.
             
              Uthsäde i alla Gärderne                                                            -12 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 4 tunnor
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 3 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 3 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet D                                                                 - 2 1⁄5 tunn]a.
              Uthsäde i Gärdet E                                                                  - 3⁄10 tunna.
              Höö i Gärdet A.                                                                      - 14 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 12 lass
              Höö i Gärdet C                                                                       - 14 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 6 lass
              Höö i Gärdet E                                                                       - 2 lass
              Höö af Holmen F                                                                    - 2 lass
              Aff Holmen G                                                                         - 2 lass.
              Aff Holmen H                                                                         - 2 lass.
              Summan Höö                                                                         - 54 lass
 
1            Jacob Erichsson.                         
2            Hans Mosesson.
                     
Till desse bemälte Fäbodar finns godh lägenheet, medh Skogh och Uthmark, godt Fiske, Men B och C hafwa ingen Åker iblandh dhe andre, Uthan hwar för sigh.
 
Desse Fäbodar liggia Under Phålmarken. Litera A hörer Per Nilsson och Stoore Peder Erichsson, och Nils Ersson tilL Män D och E hörer Oloff Jonsson tilL
­­­
(Karttext:)
 
Pålmark å andra sijdan som fölljer
Phålmark Proxime
Långwijkz Fäbodar
Sand Jord
PhålträSk
Träsk
Träsk
Bure Proxime
Fårssen
Sand Jord
Qwarn
Sand Jordh
Hårdhwaldz Ängh
Träsk