Z1:60-61   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Phålmark Hemman                                                                  - 10.
              Uthsäde i bägge Gärderne                                                        - 20 tunnor.
              Undantagandes Fäbodarne.
              Uthsädhe i Gärdet A.                                                               - 10 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 10 tunnor.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 22 Lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 44 lass.
              Höö af Uthängier                                                                     - 90 lass.
              Aff Holmen C                                                                          - 2 lass.
              Aff Holmen D                                                                          - 3 lass.
              Aff Holmen E                                                                          - 3 lass.
              Aff Holmen F                                                                          - 3 lass
              Aff Holmen G                                                                          - 2 lass
              Summan Höö                                                                          - 169 Lass.
 
1            Erich Nilsson.       
2            Östen Johansson.   
3            Päder Nilsson.
4            Oloff Andersson.
5            Nils Erichsson.
6            Oloff Jonsson.
7            Matz Pedersson.
8            Peder Erichsson.
9            Oloff Andersson.
10          Peder Öndesson.
                                           
Haffwa sin godh lägenheet medh Timber, Skogh,  Mulbeet och ståtligit Fiskerij, godh Åker och Ängh, gemenligen behållen för Köldh, Lutter Sandh Jordh.
 
Denne by är belägen 3 Mijl ifrån Kyrkian Söder Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Pålmarks Fäbodar på föregående sijda.
Nääs
Qwarnar
Gränholmen
Träsk
Mittholmen
Ytterstholmen
Starr Ängh
Leer Jordh
Leer Jordh
Träsk
Siöbotn Proxime
Hiogböle Proxime