Z1:63            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
(Baksida flik)
Notarum Explicatio.
                                           
Hiogböle det andra, är trenne Hemman.
Uthsäde till dhe 3 Gårdarne                        -8 4⁄5 tunna.
Utsäde i Gärdet A                                                            - 5 4⁄5  tunna.
Uthsäde i Gärdet B                                                          - 3 tunnor.
Höö i Gärdet A.                                                               - 32 lass.
Höö i Gärdet B                                                                - 10 lass.
Höö af Holmen F                                                             - 2 lass.
Höö aff Holmen G                                                            - 1 lass.
Höö aff Holmen H                                                            - 1 1⁄2  lass.
Höö aff Kiärr och Uthänger                        - 30 lass.
Summan Höö                                                                  - 76 1⁄2  lass.
 
4         Matz Andersson.
5        Anders Oloffsson.
6        Nils Erichsson.                                
                     
Desse efterSkrefne hafwa sin godh lägenheet, med Timberskogh, Mulbeet, och Ståtligit Fiskerij, hafwa sin Åker och Engh hwar för sigh, Men i Skog, Fiskerij och andre lägenheeter lijka rådande.
 
Finns lägenheet mehr Åker och Eng at Uprätta.
 
(Karttext:)
 
Träsk
Skogh och Uthmark, emellan begge Gårdarna.
Sand Jord
Hårdhwaldz Ängh.
Hiogböle Träsk
Miöwatn Proxime