Z1:66            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Innerwijkens Fäbodar.
              Uthsäde i alla Gärderne                - 7 1⁄5 tunna.
              Utsäde i Gärdet A                       - 1 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B                                            - 1 tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                           - 1 tunna.
              Uthsäde i Gärdet D                                           - 1 4⁄5 tunna.
              Uthsäde i Gärdet E                                            - 1 3⁄5 tunna.
              Obrukat åker                               - 1 2⁄5 tunna
              Höö i Gärdet A                           - 16 lass.
              Höö i Gärdet B                            - 12 lass
              Höö i Gärdet C                           - 30 lass
              Höö i Gärdet D                           - 30 lass.
              Höö i Gärdet E                            - 20 lass
              Summan Höö                              - 108 lass.
 
3            Simon Nilsson.
4            Erich Nilsson.
13          Peder Olofsson hafwer ingen Åker eller Eng ibland dhe andre,
              i Bålbyn, finns godh Skog och Uthmark.
 
              A hörer Anders Larsson tilL
              B. Hörer Johan Hansson och Nils Nilsson tilL
­­­
(Karttext:)
 
Sand Jordh.
Hårdwaldz Äng
Hårdwaldz Äng
Sand Jordh.
Hård waldz Äng