Z1:68-69                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
(Folio 68)
Notarum Explicatio
 
Innerwijken det andra, äre boendes 8 Grannar, hafwa sin Åker för sig sielfwa.
                     
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                - 11 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1 2⁄5  tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 2⁄5  tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 180 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 6 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 2 lass.
              Summan Höö                                                                          - 188 Lass.
 
 5           Anders Larsson.
 
6           Nils Pedersson, haffwer sin Åker för sig sielf
              men Äng ibland de andre.
 7           Hustru Margeta. 
 8           Anders Nilsson.
 9           Johan Hansson.
 
10         Swen Larsson.
 11         Nilss Nilsson.
 12         Johan Andersson.
 
(Fortsätter till höger Folio 69)
 
Till bemelte By finns godh lägenheet medh Timberskog Mulbeet och ståteligit Fiskerij, godh  Åker och Eng mästadeles Sandh Jordh.
 
Och är denne by belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian Söder Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Hårdwaldz Äng
Leer Jordh.
Starr Äng
Leer Jord.
Saltsiön.
Wijken.