Z1:7              


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Frösnekåge Hemman                                                               - 1
9            Item Ödeshemman                                                                  - 1
              brukas under Bolbyn till Muhlbeet och Fäboar,
              Uthsäde til bägge gårdarne.                                                      - 3 9⁄10 tunna.
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 1 2⁄5 tunna.  
              Höö                                                                                        - 3 lass
              Utsädhe i Gärdet B.                                                                 - 3⁄5 tunna.   
              Höö                                                                                        - 50 lass.
              Utsädhe i Gärdet C.                                                                - 1⁄2 tunna.   
              Höö                                                                                        - 25 lass.
              Höö af Uth Enger                                                                    - 20 lass.
              Summan Höö                                                                          - 98 lass.
 
9            Såår uthi Gärdet B.                                                                  - 4⁄5 tunna.
8            Johan Thomesson                                                                    - 1 tunna.
             
Hafua lijka tillfällen medh dhe andre grannarne uthj Bolbyn. Och är belägen ½ Mijl der ifrån.
­­­
(Karttext:)
 
Hårdh Waldz Äng
Sand Mylla
Hårds Waldz Ängh
Denne Elff kommer
Uthur Träsk i Skogen,
och löper i Salt Siön.