Z1:70            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Rönbacken Hemman                                                               - 2.
              Uthsäde Till Heela Byn                                                            - 4 tunnor
              Eng i samma Giärde                                                                 - 45 lass.
              Hö aff Uthängier                                                                      - 20 lass.       
              Summan Höö                                                                          - 65 lass
 
1            Jon Erichsson.
2            Lars Jonsson.
 
Till bemelte By finns godh lägenheet med Skog och Uthmark, och godt Fiskerij uthi Saltsiön.
 
Och är denne By är belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian Söder uth.
­­­
(Karttext:)
 
Kiärn Proxime
Innerwijken  Proxime
Hårdwaldz Ängh
Sand Jordh