Z1:72-73                                    


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Medle Hemman                           - 8.
              Uthsäde till Heela Byn                  - 20 3⁄5 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A.                                          - 20 3⁄5  tunna
              Höö i Gärdet A                           - 100 lass.
              Höö aff Holmen B                       - 1 lass.
              Höö aff Holmen C                       - 1 lass.
              Höö aff Kiärr och Myror                                   - 50 lass.
              Summan Höö                              - 152 Lass.
 
1            Nils Mårtensson.
2            Lars Andersson.
3            Östen Pedersson.
4            Anders Pedersson.
5            Jöns Jönsson.
6            Jöns Östensson.
7            Jan Andersson.
8            Swen Nilsson.
 
Hafwa sin godh lägenheet medh Timberskogh, Mulbeet och godt Fiskerij, godh Sandh Jordh öfwer all Åkeren, någorlunda behållen för Kiöldh.
 
Och är denne by belägen 1 ½ Mijl ifrån Kyrkian Wäster Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Starr Ängh
Hårdwaldz Ängh
Sandh Jordh.
Mykiel Proxime
Schelleffteå Elff.
Klutmark Proxime