Z1:75            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio.
                                           
              Mykiel det andre, är boendes  4                       
              Grannar.
              Uthsäde till desse 4 hemman                                                    - 5 2⁄5  tunna.
              Uthsäde i Gärdet  A                                                                - 3 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                 - 2 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 2⁄5 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 40 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                       - 30 lass.
              Summan Höö                                                                         - 70 lass.
 
4            Hindrich Andersson.
5           Anders Olofsson.
6            H.ustru Margeta.
7            Lars Jönsson hafuer Åker för sig sielf.
 
Desse 4 bönder hafwa lijthet tillfälle och lägenheet både i Skog och Uthmark sampt Fiskerij, som de andre 3 Grannar Folio  
­­­
(Karttext:)
 
Mädle Proxime
Sand Jordh
Hårdhwaldz Äng
Schelleffteå Elff.
Sand Jord
Hårdwaldz Äng