Z1:76-77                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Ytterwijken
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 10 tunnor
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                - 8 1⁄2  tunnor
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1 1⁄2 tunna
              Höö i Gärdet A                                                                       - 100 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 10 lass.
              Aff Uthänger eller Kärr                                                            - 80 lass.
              Summan Höö                                                                          - 190 Lass.
                     
 1           Thomas Jansson.
 
2           Swen Mårtensson.
 3           Peder Erichsson.
 4           Sisela Piga.
 5           Swen Nilsson.
 6           Biörn Jaksson.
 7           Östen Swensson.

 8           Swen Swensson. är belägen 1⁄4 Mijl ifrån bol     byn wäster uth, och hafuer sin Åker och Eng för sig sielff.
 
Hafwer sin godh lägenheet medh Timberskog Mulbeet och godt Fiskerij, godh Åker och e som offtast behållen för Kiöldh.
 
Denne är by belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Wäster Söder uth.
 
(Karttext:)
 
Enswijken.
Sand Jordh
Hårdwaldz Ängh
Bure Proxime
Sandh Jordh
Båtwijken.
Innerwijken Proxime
Denne Elff löper till Bure.