Z1:78                                                           


 
(Rubrik:)              Schelleffteå   
 


Notarum Explicatio
 
              Klutmark Hemman                                             - 7.
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 13 4⁄5  tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                  - 10 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 4⁄5 tunna.
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 2 tunnor
              Uthsäde i Gärdet D                                                                  - 1 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 45 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 6 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 16 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 4 lass
              Aff Uthänger                                                                            - 60 lass.
              Höö af Holmen E                                                                     - 8 lass.
              Summan Höö                                                                          - 139 tunnor.
 
1            Sara Piga
2            Hustru Kirstin    (1 och 2) Hafwa sin Åker och Äng för sigh
3            Hustru Karin.
4            Oloff Jakson.
5            Lars Jonsson.
6            Oloff Jonsson.
7            Anders Oloffson.
 
Finnss till bemelte By godh TimberSkog
 
(Fortsätter baksida flik)
                     
och Muhlbeet, och Fiskerij i Elffwen, godh Åker och Engh, Sandh Jordh öffwer allt.
 
Och är denne By är belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Wäster uth.
 
(Karttext:)
 
Medhele på denne sijdan om Elffwen.
Schelleffteå Elff.
Sand Jord
Hårdwaldz Engh
2 Mijl här ofwan före är Cronans LaxfiSke
Sandh Jordh
SkråmträSk  Proxime
Hårdwaldz Ängh.