Z1:79            


 
(Rubrik:)              Wäster Botten.    
 
Notarum Explicatio.
 
1            Calix Kyrkia         
2            Calix Prästebordh
              Utsäde till prestebordet                                      7 Tunno                             
              Höö                                                                   89 lass
 
              Till detta prästebordh ähr
              godh muhlebet tarfweskogh
              och Fiskewaten
 
              Grundh Swagh sand Jord så
              mycket her finnes och tager
              Åhrligen stoor Skada aff
              Kiölden
3            Kifswistrandh Engh Lyder
              under Tårnö stadh
4            Groff starr Engh Hårdwals Ängh  
5            Lyder under Calix prästebord
 
(Karttext:)
 
Saniord
Saniord
 
 
(Text utanför ramen)
År 1642 af Olof TreSk