Z1:8-9           


 
(Rubrik:)              1                                                                              2
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Frösnekåge Hemman                                                               -8
              Utsädhe till Heela Byn                                                              - 22 1⁄10 tunna.  
              Utsäde i Gärdet A.                                            - 19 7⁄10 tunna. 
              Höö                                                                                        - 20 lass
              Uthsäde i Gärdet B.                                                                 - 2 2⁄9  tunna.    
              Höö                                                                                        - 14 lass.       
5            Såå i Gärdet B                                                                         - 3⁄10 tunna.
              Uthi Gärdet C                                                                         - Höö - 12 lass.
              Höö af Engen D                                                                      - 20 lass
              Höö af Uth Engier                                              - 16 lass
             Noch aff Uth Engier Kärr och Myror                                      - 100 lass
              Summan Höö                                                                          - 182 lass
 
1            Christer Joensson                                                                    - 3 tunnor. 
2            Joen Andersson                                                                       - 1 tunna.  6 Skäland                                 
3            Hustru Margreta                                                                      - 1 tunna   4 Skäland
4            Peder Oloffson                                                                        - 1 tunna.
5            Peder Andersson                                                                     - 5 tunna.
6            Oloff Thomesson                                                                     - 6 tunnor.
7            Oloff Matzsson                                                                        - 4 tunnor. 1 Skäland
                     
              Den 8 boor wedh Fäbodarne  folio 7
                     
Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh Muhlbeth och ståteligit Fiskerij, Åkeren
frys gemenligen när någon Köldh Kommer.
 
Denne By är belägen 3 mijl ifrån Kyrkian Norr Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Ostwijk Proxime
Sandh Jord
Hård waldz Ängh.
Sandh Mylla.
Små Starr Ängh
Salt Siön
Storkåge Proxime