Z1:80-81                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Wäster                                                                      Botten.
 
Notarum Explicatio
 
1             På denne plan ähr Tårneå Stadh belägen

 
Uthssäde till Torneå Stadh                                                       - 16 Tunno
Höö                                                                                        - 388 Lass
 
Grundh Sand Jiordh så mycket her finnes och Lider Skada af Kiöldh
 
2             Hårdwals Engh
3             Starrängh
4             Denne Ängz Holmer Lyda under Staden
 
Till Tårnö stadh ähr Båtfiskewaten, mulebet och tarfweskogh till Nödtorften
 
5            på denna Ort Utkastas Lax

Kolekerne
6            på denna Ort tages dee i landh
­­­
(Karttext:)
 
Moiordh
Tårnö Elff