Z1:82


 
Notarum Explicatio
 
 1           Tårneås Kyrkia
 2           Tårneå Prästebordh
              Utsäde                                                                                    - 5 1⁄2 Tunna 
              Höö                                                                                        - 200 Lass
3            Klåkarebordet 
              Utsäde                                                                                   - 1 Tunna 
              Hö                                                                                          - 4 Lass
                                           
Grund Sand Jordh så mycket her finnes och tager åhrligen Skada aff Kiöldh
 
Till Tårnö prästebordh ähr godh muhlebet tarfweSkogh och fiskiewatten
 
(Fortsätter i ruta längst ner till vänster)
 
4            Palla Sarij Lyder till staden
5            Tårnöön
6            Denne Ängefiäller Lyda undher Tårnö Prästebordh
7            Hordwals Ängh
8            Groff Starr Ängh
­­­
(Karttext:)
 
Tårnö Elff.