Z1:84-85                                     


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Wäster                                                                      Botten.
 
Notarum Explicatio
 
1            Luleå Stadz och Sochne Kyrckia
2            på denne plan ähr Luleå stadh belägen
              Utsäde till Luhleå Stadh                                                           11 3⁄8 Tunno 
              Höö                                                                                        - 300 Lass
3            Luhleå prästebordh
              Utsäde                                                                                   - 13 1⁄2 Tunna
              Höö                                                                                        - 280 Lass
4            Capelans Gården
              Utsäde                                                                                    - 2 Tunno
              Höö                                                                                        -30 Lass
5            Klåckare Gården
              Utsäde                                                                                    - 1 1⁄4 Tunna
              Höö                                                                                        - 15 Lass
 
Sandblandat Jordh så mycket her finnes, och tager Undertiden Skada af Kiöldh.
 
Till Luhleå stadz prästebordh ähr godh muhlebet tarfweskog och fiskewatten
 
6            Hordwals Ängh
7            Starrigh Ängh
­­­
(Karttext:)
 
Lula Wijckan