Z1:87            


 
(Rubrik:)              Wäster Botten.    
 
Notarum Explicatio.
 

A            Bonäss Åker och Eng lydher Under Piteå Prestebord och ähr bytt dher Under, och

              derföre en Tächt wästan Sundet.  sub,litera  B
             
              Utsäde                                                                                     - 2 tunnor
              Höö                                                                                        - 20 lass
 
B            Wästan Sundet ähr igen gifuit för Bonäss ägorne, ifrån Prestebordet.
             
              Utsäde                                                                                    - 4 tunnor
              Höö                                                                                        - 12 lass.
 
C            Dessa Ägor Lydha Under Pijte Stadh.
­­­
(Karttext:)
 
Pijteå Wiken