Z1:88-89                  


 
(Rubrik:)              Wäster Botten.
 
Notarum Explicatio
 
A            Pijte Stadz Kyrckia.
 
B            På Denne Plaan ähr Pite Stad belägen.
              Utsäde till Stadhen                                             - 17 1⁄2 tunnoa
              Höö                                                                                        - 100 lass
 
C            Till Prestebordet
              Utsäde                                                                                    - 3 tunnor
              Höö                                                                                        - 160 lass
             
Till Denne Stad ähr godh Mulebeet Tarfueskoog och Fiskewatten
 
(Fortsätter Folio 89)
 
D            Leerblandat Jordh
E            Hårdwals Engh
F            Starr Engh.
G            Denne Engssholmmer lydha under Stadhen.
­­­
(Karttext:)
 
Norre Wijcken
Pijto Wijcken
Pijto Wijcken