Z1:90            


 
(Rubrik:)              Wäster Botten
 
Notarum Explicatio
 
A            Denne Engh lydher under Pito Stad och Prestebordh.
 
              Starrig Eng så myckit här finnes
­­­
(Karttext:)
 
Pijto Wijcken