Z1:91            


 
Notarum Explicatio.
 
A            Denna Engh Lyder till Skiälläfteå Prestegård.
 
B            Toffwig och Måsigh Engh.
 
C            Starrängh.