Z1:92-93                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Wäster                                                                      Botten.
 
Notarum Explicatio
 
A            Skiälläffteå Kyrckia.    (Vide folio 1:)
 
B            Skiälläfteå Prästebordh.
              Utsäde till Prästebordet                                                            - 17 3⁄4 tunna  
              Höö                                                                                        - 75 lass.
 
C            Capelans Åker
              Utsäde                                                                                    - 2 tunnor
              Höö                                                                                        - 4 lass
 
D            Furir Karls Åkeren
              Utsäde                                                                                    - 1⁄2 tunna
              Höö                                                                                        - 3 lass
 
E            Smedens Åker
              Utsäde                                                                                    - 1⁄2 tunna
              Höö                                                                                        - 3 lass
 
(Fortsätter Folio 93 överst till höger)
 
Till Denne Prestebord ähr godh Mulebeet Tarfueskogh, och Fiskewatten.
 
Grund Sandiord och Hårdwals Eng så myckit här finnes.
 
­­­(Karttext:)
 
Skiällefteå Älff
Lydher till Prestebordet
 
Anno 1642 af O. TreSk