Z1:94            


 
(Rubrik:)              Wäster Botten
 
Notarum Explicatio
 
A            Löffångerss Kyrkia.
B            Löffångers Prestebord.
              Utsäde                                                                                    - 9 tunnor
              Höö                                                                                        - 48 lass.       
 
Grund och swag Sandiord så myckit här finnes.
­­­
(Karttext:)
 
Lööffångers Wijcken
Hårdwals Engh
Hårdwals Engh
Toffwigh och Mosigh Engh