Z1:96-97                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Wäster                                                                      Botten.
 
Notarum Explicatio
 
A            Umeå Kyrckia.   
 
B            Umeå Prestebordh.
              Utsäde                                                                                    - 8 3⁄4 tunnor  
              Höö                                                                                        - 43 lass.
 
C            Denne Engteegar ährwid Lööbeckss Engen,
              och lyda under Umeå Prestebordh.
              Höö                                                                                        - 6 lass
 
Grund Sandiord så myckit här finnes och Hårdwals Engh.
 
­­­(Karttext:)
 
Lydfiell till Presteborden
Lydher till Prestebordet.
Mossigh och Sanck Engh.
Umeå Elff.