Z1:Försättsblad

 

År 1837 reviderad och jemförd med Registre<t>[1]

Och jordeboken uti hvilken de nya anvisningarna är utmärkt<a>[2]

Med 1+.                                                    J A Wahlberg


 [1] Papperet skadat.

[2] Papperet skadat.