Z1:Register

 
(Rubrik:)
 
Öfwer Boken Y.1 af Westerbotn. Gjord den 9 April Anno 1701.
 
Härader[1]                              Socknar                               Byar                                    Folio
 
Södra Prosteriet                   Skiälesta                              Awan                                   34
                                                                                       Abyn                                   22
                                                                                       Bodwijken                           26
                                                                                       Bysteå                                 19
                                                                                       Bersby                                 44
                                                                                       Bodarna                               47
                                                                                       Bäck                                    50
                                                                                       Bureå                                   54
                                                                                       Buhrwijk                              56
                                                                                       Degerbyen                           2
                                                                                       Drängsmarck                       31 et 32
                                                                                       Ersmarck                             28
                                                                                       Frösne Kåge                        7 et 8
                                                                                       Fålforssen                            15
                                                                                       Furunääs                              46
                                                                                       Forsen och Långwijk fäbodar
                                                                                       under Påhlmark                    52
                                                                                       Gaksmarck                          11
                                                                                       Hedesbyn                            51 et 52
                                                                                       Holmswatten                        55
                                                                                       Hiogbohle                            62 63 64
                                                                                       Innerwijkens fäbodar            66
                                                                                       Innerwijken                          67 68
                                                                                       Kiälmomarck 10
                                                                                       Kimbäck                              18
                                                                                       Kuusmarck                          23 24
                                                                                       Kiärn                                   71
                                                                                       Klutmarck                            78
                                                                                       Långwijk och Forssen          59
                                                                                       Lund                                    16
                                                                                       Lilla Kågeträsk                     39
                                                                                       Morähn                                35
                                                                                       Medle                                  73
                                                                                       Mykiel                                 74 75
                                                                                                                                   Norbölet

 
                                           Socknar                         Byar                             pagine
 
Södra Prosteriet                   Skiälefteå                            Norrböhlet                           36
                                                                                       Nåårlångträsk                      40.
                                                                                       Oftwijk                                12. 14.
                                                                                       Prästegården Skiäleftå          1. 91.92.93.
                                                                                       Påhlmarck ock dess
                                                                                       Fäbodar                               59. 60.
                                                                                       Rörnbacken                         70.
                                                                                       Stemnesgården                     3.
                                                                                       Stoorkåge                            4.
                                                                                       Storkåge fäbodar                 6.
                                                                                       Sunnanåhn                           20.
                                                                                       Stoor Kågeträsk                  30.
                                                                                       Siöbotten                             58
                                                                                       Skiäleftå Prestegårds egor    1. 91. 92 93.
                                                                                       Thåmeå                                27.
                                                                                       Tufwan                                43
                                                                                       Urswijken                            48.
                                                                                       Ytterwijken                          77.
                                            Uhmeå                                 Prästebordet                        96. 97.
                                                                                       Umeå stad                           98
                                                                                       Langmyrsengen                    dito
                                                                                       Hiskebys engar                    99
                                                                                       Kongsgården  ock dess
                                                                                       engstegar                             100.101.103
                                                                                       Öön                                     104. 105
                                                                                       Tafleby                                 106
                                                                                       Ytterhiskie                           102.
                                            Bygdeå                                Bygdeå prästegård               95
                                            Löfånger                              Lööfånger Prästegård         94.
                                                                                      
Norra Prosteriet                   Calix                                    Calix Prestegårds egor       79
                                            Tårne                                   Torne stad                           80.
                                                                                       Torne Præstegård                82
                                            Luleå                                   Luleå stads engesdehlar        83. 86.
                                                                                       Luleå  Præstegård                84. 85
                                            Piteå                                    Pijteå stad                            88 89.90.
                                                                                       Piteå Præstebord med
                                                                                       Bonääs ock
                                                                                       Westansundet 87.

 


[1] Härader överstruket.