A10:133


(Rubrik:)  Hammarby Sochn[1]                                          

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Nybble         heman    3       Skatte   1                                   

                                                           frelse       2                                
              Hwart heman är     8 öresland                                                
B            Brukat och obrukat åker til hwart hema-                                 
              net i Norregärdet bekommer hwartera               2 ½ tunna     
C            I Södhergärdett bekommer hwarthera                10 tunnor      
              Engh til hwart hemanet                                       34 lass          
D            Skogigh starr Engh till                                        44 lass          
E            Starr Engh til                                                     18 lass          
F             Lindh                                                                10 lass          
G            Lindh                                                                3 lass           
H            Lindh                                                                2 lass           
I             Hårdwaldz Engh til                       24 lass          
K           Lindh                                                                2 lass           
L             Obrukat åker Inreknadt medh then brukate                             
              i bådhe gierden.                                                                      
                                                                                                            
              (Karttext:)                                                                             
 
NB[2]        Tiursåkers ägor                                                                      
              Trönninge ägor                                                                       
              Eggeby ägor                                                                           
              Döfwinge ägor                                                                       
              leriord                                                                                    
              leriord                                                                                    
              Wijkz ägor                                                                             
              ELFSIÖN                                                                             
              Hästhage                                                                                
              Ekeby ägor                                                                            
              Odenslunda ägor[3]
 


[1] Ovanför ram Stockholms stifd Wallentuna härad.
[2] Nota Bene.
[3] Härefter utanför ram A:10  A:10 års råg = 24 oläslig måttangivelse? På 1600 talet af Thomas Christierson