A10:134-135

          
(Rubrik:)   Wallentwna Häradt  Hammarby Sochn                                                      
                                                                                                                                  
Tiurs åker  heman  7                                                                                                   
                                                                                                                                  
Hemmanens nampn                  Öretalett                    Uthsädhe dhet                           
                                                                                  ena åhret                                  
                                                                                                                                  
1.           Frelse  Wälborne       7 öre 10 Penning       11 5/8 tunnor                            
              fru Jbbas til Walstanäs.                                                                                        
                                                                                                            
2.           Frelse och Wälborne 7 öre 10 Penning      11 5/8 tunnor        
              fru Jbbas til Walstanäs                                                                                  
                                                                                                                                  
3.           Frelse til samma             4 öre                           6 tunnor                              
              jordägande                                                                                                  
                                                                                                                                  
4.           Crono Uthjord              2 ½ öre                           3 ¾ tunnor                     
                                                                                                                                      
5.           Crono heman                4 ½ öre                            6 11/16 tunnor                      
                                                                                                            
6.           Frelse Wälborne           5 öre 4 Penningr           7 11/16 tunna                        
              fru Jbbas.                                                                                                     
                                                                                                                                      
7.           Och fru Jbbas                5 öre                                7 9/16 tunnor                       
                                                                                                                                  
              Uthsädhe dhet            I wreterna                       Starr och                                      
              andra åhret                                                            hårdwaldz höö                
                                                                                                                                  
1.            11 5/8 tunnor                  1 ¼ tunna                      32 lass                          
                                                                                                                                  
2.            11 5/8 tunnor                  1 ¼ tunna                      32 lass                             
                                                                                                                                  
3.            6 tunnor                         1 tunna                          18 lass                              
                                                                                                                                  
4.            3 ¾ tunnor                     ¾ tunnor                           11 lass                          
                                                                                                                                  
5.           6 11/16 tunnor               1 ¼ tunnor                     20 lass                               
                                                                                                                                  
6.            7 11/16 tunnor                 2 ¼ tunnor                        23 lass                          
                                                                                                                                  
7.            7 9/16                              3 ¾ tunnor                        22 lass                          
                                                                                                                                  
              Till den Andre Åhrsswexten ähr rechnadt alle                          
              Torparnass Wreter ssåsom och all Obrukadt                                                
              åker I det gierdet.                                                                                        
              Skog och Mulebeet ringa.                                                                            
              Fiskewatn godt                                                                                            
              Obrukade åkeren är[1]    rat litera A.                                                              
                                                                                                                                  

(Karttext:)                                                                                                                 

             
PHYSINGEN LACUS                                                                                              
F  denne Engessfiällen ligger till Odensslundha                                                             
Starrengh[2]
 


[1] oläsligt ord
[2] Utanför ram aftagen år 1636 af Thomas Christierson