A10:159

   
(Rubrik:)        Odensala Sochn                                                              
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               

E             Skiöresta     3  hemman     24 örss landh.                                

1             Skattaheman      11 örss landh.                                               
B            Utsede både i gierdet B och i Wreten                 17 7/8 tunno
     I utiorden i  Håsta    folio  166               1 6/8 tunnor  
C            det andra Åhret sampt wreten C 15 1/8 tunna   
              I utiorden i Håsta                                               1 7/8 tunnor  
              Engh till                                                             38 lass          
                                                                                                            
2             Frelssehemman   9 örss landh.                                                
B            Utsede uthi gierdet och wreten                           14 ¼ tunna   
C            det andra Åhret med wreten                              12 3/16 tunnor                     
     Obrukadt Åker                                                           1 tunna         
              Engh till                                                             31 lass          
                                                                                                            
3             Skattahemman   4 örss landh.                                                 
B            Utsede i gierdet med wreten, det ena Åhret        6 ½ tunna     
C            det Andra åhret i gierdet och wreten                  5 ½ tunna      
              Engh till                                                             14 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebeet effter nödtörften                                       
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            
      
               (Karttext:)                                                                             

    
NB[1]        Skiörsta                                                                                 
              godh bärande Jordh i både gierden                                         
              Skiörsta                                                                                 
              hårdwalz Engh                                                                        
              Mooiordh
 


[1] Nota Bene