A10:172-173

(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt    Odensala Sochn
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Franss Åker    2  heman  21
2/3 örss land                                
1             Croneheman   11 örss landh.                                                  
B            Utsedhe dhet ena Åhret                                     9 7/8 tunnor   
C            Utsede det Andra                                              8 7/8 tunnor   
              Stareng till                                                         30 lass          
              Hårdwalz Engh till                        28 lass[1]         
                                                                                                            
2             Skattaheman     10 2/3 örss landh.                     
B            Utsedhe det ena Åhret                                       9 ½ tunna      
C            Utsedhe det andra Åhret                                    8 ½ tunna     
              Starengh till                                                       29 lass          
               Hårdwalz engh till                        27 ½ lass      
D            Obrukadt Åker till                       2 tunnor       
                                                                                                            
              Skog och mulebeet efter nödtörften                                        
              Fiskewatn, qwarn och qwarnestelle, Hum-                              
              blegårdh intet.                                                                        
E            Håff it frelsse torph.                                                                
F             Utsede det ena Åhret                                         7 tunnor        
G            det Andra Åhret                                                6 tunnor        
              Engh till                                                             12 lass          
H            Utiord til Brijsta i Huseby Sochn. 1 1/8 tunna     
                                                                                      

(Karttext:)                                                                                           

    
godh iordh Sandh                                                                                 
Starr botten                                                                                          
Moo iordh                                                                                            
Mooiordh                                                                                             
Hoff                                                                               
leerhiordh                                                                                             
hag ar                                                                                                   
leer iordh                                                                                              
Starr botn                                                                                             
Sand iord                                                                                             
Brijsta uthiordh                                                               
hårdwalz Engh Starrbotn
 


[1] Härefter skrivet i blyert:s 70 lass