A10:52-53                                                                       

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh     Wallentuna Sochen                             
                                                                                                            
A            Grana  3  Gårdar                                                                    
1             Skatt Gård      11 ½ öres Landh Jordh                                   
B            Wttsäde I södra gierdre  1                                 16 ¼ tunnor
C            Norra gierdet                                                    14 3/8 tunnor
D            I Wreten                                                             1 tunnor      
E             Wrfiellen widh Medh Lössa                               1 ¾ tunnor   
F             Engh hallparthen hordwaldh               27 Lass                         
G            hårdhwallss Engh                               12 Lass                         
H            hårdhwallss Engh                                6 Lass     62 Lass         
I              En Engesfielldh i kall Engen fräcknä 16 Lass                           
K            En Fieäll bed Kiörckefielln                      1 Lass                       
                                                                                                            
2             En Croone Gårdh 6 öres Landh Jordh                                    
B            wttsädhe i Söra gierdet                                      8 1/8 tunnor   
C            I Nårragierdet                                                   7 ½ tunnor    
              Engh i F. G. H                                                   24 Lass         
                      åhrligen[1] 8 ½ tunna ungefehr                                          
                                                                                                            
3             Croonegårdh   6 ½ öres Landh Jordh                                     
B            Wtsädhe i Norragierdet                                     9 3/8 tunnor   
C           I Sördra gierdet                                                 8 1/8 tunnor   
              En i F. G.  H                                                     26 Lass         
D            En wret till Bodha Croonegårdarna                    2 ¼ tunnor    
L             Beteshagar                                                                             
M           Obruckat åker Lydher till Croonegårdarnar                            
              Till Grana Ähr ingen skogh heller Mulle Bete mer än i              
              Tredesgierdet                             
              Och Bett hagarnar.  Intet Fiskewatn                                        
                                            ahrl(årligen) 9 ¼ ungefer                            
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
 
denne Fiällien segss Tillförende hafwa Legatt till Croone gårdhen           
Hassla Egor                                                                                          
Leerdh Jordh                                                                                        
Mord Jordh                                                                                          
Swrestadh Egor                                                                                    
Leer Jordh
 


[1] Ahrl ms.