A10:59                                                                                             

    
(Rubrik:) Wallentuna Sochen[1]                                                               
                                                                                                            
    
A            Biörkeby  Crono     8 öre                                                       
B            uthsädhe dhett ena                                                                  
              åhret                                            7 ¾ tunnor                         
C            dhet andre                                     7 tunnor                           
D            I wreten                                         ¾ tunnor                          
E             Obrukat åker                               1 7/8 tunnor                         
              så swag att han intet                                                               
              duger til att bruka                                                                   
              Ingen Skog eller mule-                                                            
              bete eij heller fiskewatten.                                                      
F             Engh til                                             28 lass                           
                                                                                                            
G            Engh til Myreby                                 40 lass                          
H            Engh til Ryckeby                                52 lass                          
I              Engh til Skattegården i Myreby         5 lass                               
K            Ekeby Engh                                       16 lass                          
L             Engh til andre gården i Ekeby             16 lass                          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
doger til åker                                                                                        
doger till åker                                                                 
Beteshagen til cronohemmanet i myreby                         
Beteshagen                                                                     
doger till åker                                                                 
torpstelle til myreby
 


[1] Senare tillskrivet Stockholms län Thomas Christierasson författad 1635.