A10:72-73                                                                                         

    
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh     Wallentuna Sochen                             
                                                                                                            
A            Wässby.  Skattehemman  1.    12 öre                                    
B            Uthsädhe i Södhergärdet                                   12 ½ tunna   
C            I Norregärdet                                                    10 ½ tunna   
D            I Wreeten                                                          2 ½ tunna    
E             Hårdwaldz Eng til                        60 lass          
              Godh Skogh mulebete och                                                     
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
F             Wallentuna Kyrkia                                            
G            Wallentuna prästegårdh                                                          
H            Uthsädhe i Wästregärdett                                  18 tunnor      
I              I Östergärdet                                                     17 ½ tunnor
K            I Wreten                                                            4 ½ tunnor   
L             Hårdwaldz Eng til                        50 lass          
M           Än en Eng til                                                      50 lass          
              Skogh, mulebete och fiskewatn                                               
              gott.                                                                                       
                                                                                                            
N            Åby Skattehemman  1.   11 öresland                                     
O            Uthsädhe dhet ene åhret                                    16 ¼ tunna   
P             Dhet andre åhret                                                16 tunnor      
Q            Hårdwaldz Engh till                                            40 lass          
R            Sqwalteqwarn som kan gå höst och wåhr                               
              Skogh och mulebete till nödtorfften                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Rickeby äng                                                                                         
Björkby ägor                                                                                       
Ormesta ägor                                                                                       
Wallentuna Siöön[1]
 


[1] Härefter utanför ramen: Afmätt på 1630 tahl af Thomas Christreinsson.