A4:10

 
(Rubrik:) Vlleråkerz häredh Bondekyrkie sochn.
 
                                                                       tunnor         laß
          Sunnerstadh 4 heman
              crone.
 
1.  haffwer i byamåhll 8 ½ öreß landh.
     Vtsede vthi gierden A                                  15
     Vtsede vthi gierdet B  det andra året            15
     Engh till                                                                          26
 
2.  haffwer i byamåhll 2 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierden A                                     12[1]
     Vtsede vthi gierdet     B  det andra åhret 12 ½
     Engh                                                                              21
 
3.  haffwer i byamåll 7 öreß landh.
     Vtsedet vthi gierden A                                 12 ½
     Vthi gierdet           B  det andra åhret 12 ½
     Engh till                                                                          21
 
4.  haffwer i byamåll 5 ½ öreß landh.
     Vtsädhe vthj gierden A                                  9 ¾
     Det andra åhret vthi gierdet  B                   9 ½
 
C. ähr en wreet som lyder till theeta hemanet,
     der vthj sååß                                                 1 ½
     Engh till                                                                          12
 
     Tarffweskogh och mulebeet sampt swe-
     dieskog och fiskewatn nödtörfftigt.
 
5.  ähr och i denne by en skatta[tet]iord
     som haffwer i byamåll 4 öreß landh.
     Vtsädhe vthi gierden A                                  7 ¼
     Det andra åhret vthi gierdet B ähr på bol-
     byens öretaall inreeknadt och subtraheras
     och qvota der ifrån och blifva                    7 ¼
     Engh till                                                                          12
 
(Karttext:)
 
Vlltuna ägor möta
Sunnersta holmen
Sunnersta engh vthvaldh godh och bärandhe
Vtwald ler mylla
Sunnersta wykan
Sunnerstadh belägitt
Leer mylla
Suag sandjord.
Scala ulnarum
6 pl
 


[1] Härefter,  struket som det synes: ½