A4:22

 
(Rubrik:) Börge sochn.
 
                                                                   tunnor    laß
     Föresenghen i Börie sochn.
 
A. Engz fiäller som lyda till
     Häßleby[1]
 
     Föruthan deße tegar äre effterskreffne
     byar i hela engen medh tegeskiffte
              interesserede.
 
     Alestadh                Alltuna
     Brunby                  Klystadh
     Bößlinge               Ströby
     Gränby                 Åkerby
     Skäggesta             Skäggesta torp
     Gißmestadh          Nyby[2]
     Prästegården         i Börie
 
En vthfiäll lyder till Holmesta
i Jumkije sochn.
 
Någre vhtefiälls tegar lyda
till Bartoga i Bondekyrke sochn
 
Hela dhenne enghen är medh
enebuskar öffwerwuxin och tuffwig,
swagh och ganska lijtet bärande
waldh.
 
Dhenne engens quantitet fins
wara hwar by och heman effter
sin proportion påfört.
 
(Karttext:)
 
Norr
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
 


[1] Senare tillskrivet med blyerts: 23
[2] Alestadh … Nyby. Efter respektive by senare tillskrivet med blyerts: 33, 29, 30, 28, 23, 35 (detta gällande både Gißmestadh och Prästegården), 33, 29, 31, 28, 23, 35.