A4:23

 
(Rubrik:) Börge sochn.
 
                                                                                       tunnor         laß
Skiäggesta cronohemman        4       
 
Hwarthera hemmanet 8 öreslandh.
Lijka stoora.
Vthsädhe dhet ena åhret vthi gärden A                       15 ½
Dhet andra vthi gärden B på hwar-
thera hemmanet                                                              12 ¾
Belöper sigh på hela byen till åhrligitt
vthsädhe                                                                    56 ½
Engh till hela byen bådhe vthi Föres
engen och hema wedh byen till                                                      80
Tarfweskogh och mulebetet ringa,
fiskewatn intet.
 
Skiäggesta torp, academiae
 
Vthsädhe dhet ena åhret på dhe fiäller C                    5 ½
Dhet andra åhret vthi wreeten D                                     5 ½
Engh vthi Föres engen folio 22                                                      6
 
Till dhenne by är mästedeels godh och
wälbärande leerblandatt jordh.[1]
 
                                                                                      tunnor         laß         
          Häßleby 4 heman
 
1.  är cronoheman, haffwer i by          7 öresland
2.  är och cronoheman                            7 öresland
 
3.  ähr academiae hemman
4.  ähr frelsehemman, bådhe tilhopa   14 öresland
     Lijka stora.
     Vthsädhe til hwarthera hemmanett vthi
     gärdett    E   dhet ena åhrett                                        16 ¼
     Dhet andre åhrett littera F                                          16
     Obrukat åker vthi gärdet F                                          6
     Engh till hela byen                                                                    80
     medh dhe noterade fiäller i Föresengen.
     Folio  22.
 
     Åkeren til dhenne byen är närmast wedh
     byen godh och bärande, men ytterst mot
     skoghen i bådhe gärden är swagh mojord.[2]
 
(Karttext:)
 
Brooby ägor mööta
Scala ulnarum
Obrukat åker
Obrukat åker
Obrukat åker
Häsleby 4 hemman
Skiäggesta torp
Wäst
Ost
Syd
Skiäggesta 4 hemman
Mojordh
Obrukat åker
Obru<kat> åker
 


[1] Härefter senare tillskrivet med blyerts: 4 pl med ängen å andra sidan.
[2] Längst ned i rutan senare tillskrivet 5 ½ pl