A4:24

 
(Rubrik:) Börge sochn
 
                                                                                 tunnor         laß
          Broby 5 hemman
 
1.  ähr skattehemman 9 2/3 öresland.
     Vthsädhe wthi det norre gierdit                         13
     Vtsäde vthi södre gierdit                                   13
 
2.  Skattehemman 6 ½ öresland.
     Vthsäde vthi norre gierdit                                      9
     Vthi södre gierdet                                            9
Denne hafver en vthiordh i Nyby 2 öresland fol. 34
 
3.  ähr och skattehemman 8 ½ öresland
     Vthsäde vthi norre gierdit                                      12
     Wthi det södre gierdit                                       12[1]
 
4.  ähr ith cronohemman 10 öresland
     Vthsäde vthi norre gierdit                                      13
     Vthi södre gierdith                                            12
     Obrukat åker till detta hemman                        4
 
5.  ähr och ett cronohemman 6 öresland
     Vthsäde vthi norre gierdet                                     8
     Vthi det södre gierditt                                       8
     Engh till heele byen till
     hårdwa[n]ldz höö                                                                     100
 
(Karttext:)
 
Wäst
Ost
Syd
Obrukath åker
Broby engh

Kalfhage

Broby

Broby

Engh hage

Engh

Broby engh
Obrukat åker
Obrukatt åker
Obrukatt
Obrukatt åker
Scala ulnarum
7 pl
 
(Utviksblad:)
 
Römoßeboo
 
ähr en[2] vthjordh, lydher till det
1 hemmanet j Brooby och ähr en
fierdelz mijl från byn bort j skog
belägith och står j åhrlige räntan
för 1 öres landh jordh
 
Vthsädhe till samma torp det ena
åhreth                                  1 ½ tunna
Det andra åh<r>et          1 ½ tunna
Engh till                               16 laß
 
Engen ähr mykit svagh, moßigh
och sank och somlige åhren
wåte ähr ähra alz intith bärande
 
(Karttext:)
 
Römåßeboo
Engh
 


[1] Härefter överstruket Obrukat åker till detta hemman ms.
[2] Härefter överstruket ord ms.