A4:27-28


 

(Rubrik:) Byrge sochn

 

(s. 27)

 
Ekeby 2 hemman                                    Tunnor        Laaß
 
1.  Cronhemman   10 ½ öreßland
     Vthsäde det ena åhret med wret         14
     Det andra åhret                                  10 ½
     Engh till höö                                                     30
 
2.  Crono hemman 10 ½ öresland
     Vthsäde det ena åhret med wret         14
     Det andra åhret                                  10 ½
     Höö                                                                     30
 
3.  En skattajord ibidem 6 öresland
                        Det ena åhret                    8
     Vthsäde }
                        Det andra åhret                 6
     Eng till höö                                                           20
     Tarfvedh skogh och mulebeet nöd-
     torfftigt.
     Åkeren ähr uthualdh god och bärande
     Engen mykit swag och mosigh
 
(Karttext:)
 
Her kommer Ströya åkergierder.
Ekeby engh
Ekeby 2 gård
Her kommer Broby åkergierde
Norr
Wäst
Ost
Syd
Ekeby engh
Scala ulnarum
 
(s. 28)
 
     Gränby 2 hemman                                                 Tunnor        Laaß
 
1.  Cronehemman           8 öreßland
                        Det ena åhret vthi  A                          12
     Vthsäde }
                        Det andra åhret          B                          13 ¾
     Engh till hardwaldz höö                                                             20
 
2.  Frälßehemman ähr och 8 öreßlandh
                        Det ena åhret             A                          12
     Vthsäde }
                        Det andra åhret          B                          13 ¾
     Eng både hemma vidh byen så väll[1]
     som vthi Föreß engen                                                               20
 
Åkerby   3 hemman
 
3.  Skatte hemman     6 öreßland
                        Det eena åhret           D                            9
     Vthsäde }
                        Det andra åhret          E                          13 ¼
     Höö                                                                                               16
                        Hijt lyder en vthiord i Ströby 6 öresland
 
4.  Crone hemman      6 öreß landh
                        Det ena åhret             D                            9
     Vthsäde }
                        Det andra åhret          E                          13 ¼
                        Höö                                                                            8
 
5.  Crone hemman      6 öreß landh
                        Det ena åhret             D                            9
     Vthsäde }
                        Det andra åhret          E                          13 ¼
     Höö                                                                                               8
Deraß engh ähr vthi Föreß engen
 
(Karttext:)
 
Moojordh
Ler mylla
Åkerby
Her komma Ströby egor och åker
Gränby
Leerblandat godh jordh
Stroby egor
Moojord
 


[1] vall ms