A4:3

 
(Rubrik:) Vbsala stadz ägor: östan om åån.[1]
                                                                                                                             Tunnelandh
Vbsala stadz vthsädhe på denna östere sijdhan om åån
     vthi alla gierden och wreeter, så frälse som crono åker, bådhe
     i sädhe och trädhe tillhoopa rechnat, till                                                            617
Belöper sigh till åhrliget vthsädhe                                                                          308 ½
Torpet Smidzbylla brukas och vnder staden och är i öfuanskreffne summa inrechnat
 
(Karttext:)
 
Norr
Söder
Här tager Nyby ägor weedh
Här tager Waxala ägor weedh
Smedzbyle torp
Här taga Sätuna ägor weedh
Beetes löött
Fååle hage, lyder till Sätuna
Swagh jordh
Här möta Gamle Vbsala ägor.
Sand jordh
Stadzsens teegellbruk och engh
Här kommer sielffue staadhen at liggia
Här kommer Store Kongz engien
Schala wlnarum
 
(Senare blyertsanteckningar:)
 
Granby
Herrhagen
Sala
Vaksala löten
Nyby bröte
Väderkvarns gärderna
Kåckvreten
Smedsbylegärdena
Kapellgärdet
Bröla av q.k. löten
Vreta
Gamla Uppsala löten
Kålbo gärdet
Nyby ???
Nyby ???
Vrete
???
??? tullport
Lilla gärdet vid Tovaporten
Norra o södra
Lilla stad gärderna
Boländerna
 


[1] Härefter senare tillskrivet upprättad åren 1635 och 1636 af Johan Botwedsson