A4:31

 
(Rubrik:) Byrge sochn.
 
                                                                                 Tunnor        Laaß
Ströby crone hemman 1, 9 öres la<n>d
     A. Östergierdet vthsäde                                         14
     B. Westergierdeth[1] vthsäde                              10 ½
                        Höö                                                                      10
Jbidem crone hemman 1, 9 öreß land
     A. Östergierdeth vthsäde                                       14
     B. Westergierdeth vthsäde                                    10 ½
          Eng till höö                                                                          10
 
Jbidem en vthjord till Åkerby, 6 öresland
     A. Östergierdet vthsäde                                         9
     B. Wester gierdet vtsäde                                       7
          Engh till höö                                                                    5
 
Än en vthjordh till hörer mester Martino Stenio
          j Vpsala till 2 öreß landh
 
     A. Öster gierdet vthsäde                                  3
     B. Wester gierdeth vthsäd                                     2 ¼
          Engh till höö                                                                   2
 
          Skogh och mulebeet nödtorfftigt,
          fiskievatn intet.
Deneß engh ähr all j Föreß engen
 
(Karttext:)
 
Gränby ägor möta
Ströby
Tompt
Her möta Åkerby ägor
Leer blandatt jordh
Moojordh
Norr
Scala ulnarum
 
(Senare blyertspåskrift:) 4 pl
 


[1] Här och beträffande alla andra gärden på sidan syns Östergierdet ha korrigerats från Wästergierdet och Westergierdeth från Östergierdeth.