A4:32

 
(Rubrik:) Byrge sochn.
 
                                                                             Tunnor        Laaß
     Tideby 4 crone hemman lijka store
                                                itt åhr A                11
1.  ähr 5 öreß landh, såår
                                                and åhr B              10 ¾
     C. Engh till höö                                                               20
                                               
ith åhr A           11

2.  ähr 5 öreß landh, såår                  

                                                and åhr B              10 ¾

     C. Engh till höö                                                              20
                                                ith åhr A           11
3.  ähr och 5 öreß landh, såår                 
                                                and åhr B              10 ¾
     C. Engh till höö                                                              20
 
                                                itt åhr A                11
4.  ähr och 5 öreß landh, såår                 
                                                and åhr B              10 ¾
     C. Engh till höö                                                              20
 
Jbidem en vthjordh 4 öreß landh brukaß
          vnder prästegården j Byrgie
                                                          itt åhr A       8 ½
          Vthsäde till samma vthjordh              
                                                         and    B       8 3/8
          C. Engh till höö                                                          16
 
5.  ähr Byrge kyrkia
 
6.  Jtt torp Kiebodha[1] bemält aff bysenz ägor
     vptagit, intith skattlagdt, ligger intith
     boolbyn till hinder eller meen
                                                    det ena åhret    2  
          Vthsäde till samma torp  
                                                    and åhret          2 ½
     Jngen eng vthan j bysenz eng med lefs
Till denne by ähr både svidie och tarfved
skog sampt mulebeet nödtorfftigt.
 
(Karttext:)
 
Tijdeby
Beetz haga
Denna engh ähr full med berg och skog, störste deelen onyttigh mark
Söder[2]
Norr
Kieboda torp
Betz haga
Scala ulnarum
 


[1] I registret (s. 110) står Rieboda
[2] Härefter senare blyertsanteckning: Fel: norr