A4:35

 
(Rubrik:) Byrge sochn.
 
(Senare blyertsanteckning:) Prästegården med torpit Myran 6 pl
 
1. Prästegården j Byrge[1]                              Tunnor        Laaß
 
A. Norre gierdeth vthsäde                                14 ½
B. Söder gierdeth vthsäde                                13 ¾
C. Engh till hardwaldz höö                                               60
Vnder prästegården brukaß och en vthjordh
j Tijdeby belägin ähr, 4 öres landh jordh,
huilkin finß igen folio 32.
D. En engh lyder klockaren j Byrge till
 
     Nyby 2 cronehemman
 
2.  haffver j by 6 öreß landh
E.  Östergierdeth vthsäde                                  10 ½
F.  Wästergierdeth vthsäde                                11
G. Engh till hardvaldz höö                                                    30
 
3.  haffwer j by 4 öreß landh
                        Östergierdeth                           7
     Vthsäde
                        Wästergierdeth                    7 ½
G. Engh till höö                                                              20
 
Jbidem cronojordh 4 öreß landh
E. Östergierdeth uthsäde                             7
F. Wästergierdeth uthsäde                                7 ½
G. Engh till höö                                                              20
    
     Gißmestadh 4 hemman.
 
4. Crone hemman haffver j by 5 öreslandh
H. Östergierdeth vthsäde                                  11 ½
J.  Wästergierdeth vthsäde                                9 ½
K. Engh till höö                                                              20
 
5.  Frälßehemman 5 öreß landh
H. Östergierdeth vthsäde                                  11 ½
J.  Wästergierdeth vthsäde                               9 ½
K. Engh till höö                                                              20
 
6.  Frälße hemman 5 öreß landh
H. Östergierdeth                                              11 ½
J.  Wästergierdeth                                       9 ½
K. Höö                                                                               20
 
7.  Frälße hemman 5 öreß landh             
H. Östergierd vthsäd                                        11 ½
J.  Wäster gierdh                                             9 ½
K. Engh till höö                                                               20
L.  En åker lyder till Bößlinge, 1 öreß landh  3
 
(Utanför rutan:)
 
Deße byar haffva godh tarffvedskog
och mulebeet.
Åkeren mäste deelß god och bärande jordh,
dok någit moojordh iblandh
 
(Karttext:)
 
Suagh engh medh skogh och moß
Norr
Syd
Nyby
Dams hage
Kyrkie enghen
Vthvald skön valdz eng
Gißmestad
Scala ulnarum
 


[1] I marginalen tillagt: Prästegård hafver itt torp till fääbodar folio 34