A4:37

 
(Rubrik:) Byrge sochn.
 
                                                                            tunnor         laß
Engeby[1] 5 hemman
 
1. Crone hemman haffver j by 8 öreßlandh
     A. Östergierdeth vthsäde                                  10 ¾
     B. Wästergierdeth vthsäde                               10 ¼
     C. Engh till hardvaaldz höö                                             20
 
2.  Crone hemman jbidem haffver j by 8 öreßlandh
     A. Östergierdeth                                              10 ¾
     B. Wäster gierdeth                                           10 ¼
     C. Engh till höö                                                              20
 
3.  Jbidem cron hemman      8 öreßlandh
     A. Östergierdeth                                              10 ¾
     B. Wästergierdeth                                       10 ¼
     E.  Engh till höö                                                              20
 
4.  Jbidem cronhemman haffver j by 8 öreßland
     A. Östergierdeth vthsäde                                  10 ¾
     B. Wästergierdeth vthsäde                               10 ¼
     C. Engh till höö                                                              20
 
5.  Frälßehemman 1 haffver j by 7 öreß 4 penning land  
     A. Östergierdeth vthsäde                                  9 ½
     B. Wästergierdeth vthsäde                               9
     C. Engh till höö                                                              14
 
Jbidem en skattajordh lyder till Klijstadh 1 2/3 öres land
     huilken ligger vthi tuå åkerfiällder j huarthera
                                      gierden[2]            D            2
     gierdet der på såß
                                      wästergierdeth E             3
 
F.  Engh till höö                                                                   2
 
(Karttext:)
 
Engeby
Scala ulnarum
 


[1] Härefter senare tillskrivet med blyerts: Ängeby
[2] gierden korrigerat från Öster gierden ms.