A4:39

 
(Rubrik:) Läädeby sochn[1]
 
                                                                   tunnor         laß
Läädeby sochn[2]
 
Hååme 2 frälße hemman
både lijka store till öretal och vthsäde
Vthsäde till både gårdarna tillhopa
deet ena åhret v<t>hi A                               25
det andra åhret vthi B                             22
 
C. Engh till höö både tillhopa                                     80
 
D. Engh som lyder till Wäster
     Läädeby
 
Till denna by ähr både swi-
die, tarffvedskog och mulebeet
nödtorfftigt
 
Fiskiewatn jntith
 
(Karttext:)
 
Nårr
Södher
Håme
Scala ulnarum
 


[1] Härefter senare tilskrivet med blyerts: Upland Ulleråkers härad 1635 af Johan Botvedeson
[2] Härefter senare tilskrivet med blyerts: Homö