A4:40-41

 
(Rubrik:) Läädeby sochn.
 
     Öster Lääde by 9 hemman                          tunnor         laß
 
1.  Skattehemman 4 2/3 öreßland
     A. Norre gierdeth vthsäde                           5 ¼
     B. Södergierdeth vthsäde                            5 ½
     C. Engh til höö                                                          30
 
Jbidem en skattajordh 1 öresland, 4 penningland
     Norre gierdet vthsäde                                  1
     Södergierdeth                                             1 ¼
     Engh till höö                                                              4
 
2.  Cronehemman 8 1/3 öreßlandh
     Norre gierdeth vthsäde                                9 ½
     Söder gierdeth                                            10
     Engh till höö                                                              4[1]
 
3.  Cronehemman 9 öreßlandh
     Norre gierdeth                                            10
     Söder gierdeth                                            11
     Engh till höö                                                              40
 
4.  Crone hemman 9 öreßland
     Norre gierdeth                                            10
     Södergierdeth                                             11
     Engh till höö                                                              40
 
5.  Cronehemman 9 öreßland
     Norregierdet med wreet                         10
     Söder gierdeth                                            11
     Engh till höö                                                              40
 
6.  Cronehemman 6 öresland
     Norregierdeth                                              6
     Söder gierdeth                                            7 ¼
     Engh till höö                                                              30
 
7.  Crone hemman 9 öresland
                   norregierdeth                                10
     Vthsäde
                   södergierdeth                                11
     Engh till höö                                                              40
 
8.  Crone hemman 9 öresland
                   norregierdeth                                10
     Vthsäde
                   södergierdeth                                11
     Engh till höö                                                              40
 
9.  Cronehemman 9 öresland
                   norregierdeth                                10
     Vthsäde
                   södergierdet                                  11
     Engh till höö                                                              40
 
     Till denne by ähr nödtorff-
     tigh tarffvedskogh och mulebeet,
     fiskiewatn intith.
 
10. Quarnebo cronehemman    2 ½ öreßland
                   Östergierdeth                                28
     Vthsäde
                   Wästergierdeth                         19 ½
     Engh till höö                                                              20
 
     Till detta  hemman ähr o<c>h en gammal
     skattlagd tullquarn, räntar 3 pundh
 
11. Nostan ith torp cronhemman, 3 öreßland
                   det ena åhret                                 6 ½
     Vthsäde
                   det andra åhret                         6
     Engh svag oh moßigh valdh                                        3
 
     Till deße hemman finß nödtorfftigh
     tarffved skogh och mulebeet.
 
(Karttext:)
 
Beehtz hage
Moojordh
Öster Läädeby
Leer blandatt godh jordh
Lädeby kyrkia
Her komma Wäster Lädeby ägor
Mojordh

Moojordh

Moojordh

Quarneboo ??? Valby[2]

Quarn[3]
Moo jordh
Engh till Nostan
Scala ulnarum
(Nedanför kartan:) 8 pl
 


[1] Ska troligen vara 40
[2] Quarneboo … Valby ser ut att vara skrivet av annan, troligen senare hand
[3] Härefter överstruket Lädeby broo