A4:45

 
(Rubrik:) Nääs sochn.
 
                                                                        tunnor         laß
Bärstadh 3 hemman
 
1.  Cronehemman 11 öreß landh
                   norregierdeth                                 32 ½
     Vthsäde                          med wreterna  
                   södergierdeth                                32 ½
     Höö                                                                               40[1]
 
2.  Cronehemman 11 öreß landh
                   norregierdeth                                32 ½
     Vthsäde                          med alla wreterna 
                   södergierdeth                                32 ½
     Höö                                                                               40
 
3.  Frälße hemman 6 öreß landh
                   norregierdeth                                7
     Vthsäde                    
                   södergierdeth                                7
     Höö                                                                               22
 
     Tarffwedskog och mulebeet nöd-
     torfftigt
 
Högeby 3 crone hemman
 
1.  haffver j by 16 öreß landh
 
                   norregierdeth                                21 ½
     Vthsäde                             
                   södergierdeth                                24
          Höö                                                                          50
 
2.  haffwer j by 16 öreß landh
                   norregierdeth                                21 ½
     Vthsäde                             
                   södergierdeth                                24              
     Engh till hardvaldz höö                                                    50
 
3.  haffwer j by 8 öreßlandh
                   norre gierdeth                               10 ¾ 
     Vthsäde                             
                   södre gierdeth                               12              
     Engh till höö                                                              25
 
     Tarffvedh skogh och mulebeet nöd-
     torfftigt.
 
(Karttext:)
 
Nord
Syd
Bärestadh 3 hemman[2]
Bäresta eng
Bäresta engh
Högby engh
Högby eng
Högby
Scala ulnarum
 


[1] I marginalen tillskrivet, troligen av annan hand, oklart om avseende detta eller nästa hemman: NB. Error calculi, bör wara på örland 12, 5/6 tunna
[2] hemman överstruket ms?