A4:46-47

 
(Rubrik, nedanför NE-rutorna:) Nääs sochn
 
(s. 46)
                                                              tunnor         laß
Prästegården j Nääs
 
A. Vthsäde j norregierd<et>                   17
B. Vthi södregierdet                               17 ¼
C. Skönvallß engh till höö                                          100
 
     Tarffvedh skogh och mu-
     lebeet nödtorfftigt,
     fiskievatn j Ekolen
 
Staby 2 hemman
 
2.  Skattehemman 17 öreßlandh
D. Vthsäde j norregierdeth                      24
E.  J södre gierdeth                                 24
F.  Hardvaldz höö                                                      60
 
3.  Frälße hemman 7 öreßland
     Vthsäde j norregierdet                       9 ½
     J södre gierdeth                                 9 ½
     Skönvaldz eng till höö                                           37
 
     Tarffvedskogh oh mulebeet
     nödtorfftigt
     Fiske watn intet på sina egna ägor.
     Quarn skattlagd höst och wår gångande
 
(Karttext:)
 
Nord
Syd
Moojordh
Nääs
Staby utmark och beteshagar möta[1]
Leermylla
Her mööta Högby ägor
Quarn
Staby
Leer mylla
Mulljord
Mulljordh
Mulljordh
Mulljordh
Öffvernäs ägor
 
(s. 47)
 
(Senare blyertsrubriker:) Fockstad       Wångelstad
 
     Fåckesta 2 skattehemman                                                                 tunnor         laß
 
1.  haffver j by  14 2/3 öreß landh,
     der aff j Fåkestad 8 2/3 öresland, j Wångesta 6 öreßlandh
A. Vthsäde till 8 2/3 öreslandh östergierdeth                                           9 ¼
B. J wästergierdeth                                                                                9 ¼
C. Engh till hardwaldz höö                                                                                     60
    
2.  Skatte hemman haffver j Fåkesta 7 1/3 öreßland Vångesta 6 öresland
                                                                                 östergierdeth    7 ¾
     Vthsäde till de 7 1/3 öresland                                                                          
                                                                                 wästergierdeth  7 ¾
          Engh till höö                                                                                                55
    
     Tarffwedskogh och mulebeet nödtorfftigt,
     fiskiewatn intith
 
3.  Wångestadh skattehemman 1, 12 öresland
D. Vthsäde j östergierdeth                                                                      15 ¼
E.  J wästergierdeth                                                                                14 ¼
F.  Engh till hardvaldz höö                                                                                          60
 
Jbidem en vthjordh till till Fålke stadh
12 öreß land, 6 öresland till huartera
hemmanet
                             östergierdeth                                                             15 ¼
Vtsäde der till
                             wästergierdeth                                                           14 ¼
Engh till höö ähr anteknatt
hemma wedh byn
Till denna by ähr tarffvedskogh
och mulebeet nödtorfftigt.
Fiskievatn intith.
 
(Karttext:)
 
Wångesta
Fåkesta
Nord
Syd
Scala ulnarum
 


[1] Denna anmärkning troligen skriven av senare hand