A4:48-49

 
(Rubrik:) Nääs sochn
 
                                                                            tunnor         laß
1.  Vbby[1] 2 hemman. 1. skatte 10 öresland
A. Vthsäde j norregierdet                                      8 ½
B. J södergierdeth                                            6 ½
C. Engh till höö                                                                   16
 
2.  Kronehemman 14 öreß landh
                   norregierdeth                                     12 ½
     Vthsäde
                   södergierdeth                                     9 ½
     Engh till höö                                                                   20
 
D. En vthjordh kallaß Kiärrbolandh,
     lyder till skattegården j Lödersta, vthsäd      11 ¼
 
Till denna by ähr nödtorfftigh
tarffvedskogh och mulebeet,
fiskievatn j Sättra siön.
 
     Söderby 2 skatte hemman,
     huarthera ähr 12 öreß landh.
     Vthsäde till både hemmanen
E.  deet ena åhret                                                  21
F.  det andra åhret och                                          21
G. Engh till hardvaldz höö                                                        80
 
     Tarffvedhskogh och mule-
     beet nödtorfftigt,
     fiskievatn intet.
 
Lödersta[2]         4 hemman.
 
1.  Skattehemman  13 öreß, 16 penning landh
     H. Östergierdeth vthsäde                                  9
     J.  Wästergierdeth vthsäde                               7 ¾
    
K. Engh till hard waldz höö                                             50

 
2.  Cronehemman       11 öreß landh
     Östergierdeth vthsäde                                       7 ¼
     Wästergierdeth vthsäde                                    6 ¼
     Engh till höö                                                                   30
 
3.  Cronehemman       11 öreß landh
                   öster gierdeth                                     7 ¼ 
     Vthsäde
                   wästergierdeth                                   6 ¼
              Höö                                                                          30
 
4.  Cronehemman       4 öreß landh
 
                   öster gierdeth                                     2 ½  
     Vthsäde
                   wästergierdeth                                   2 ¼
              Höö                                                                          12
 
     Tarffvedh skogh och mulebeet nödtorfftigt
 
(Utanför rutan:) 4 ½ pl.
 
Edeby[3] skatthemman 7 öresland, 16 penning landh
 
L.  Norregierdeth vthsäde                                     7 ¾
M.     Södergierdeth                                                  6
N. Hardvaldz höö                                                                    50
 
Jbidem cronejord 6 öres land
brukaß vnder skattagård
                   norregierdet                                  5 ¾
     Vthsäde
                   södergierdet                                      5
          Höö                                                                               30
 
     Tarffvedskogh och mu-
     lebeet nödtorfftigt
 
                        3 ½ pl.            
 
(Karttext:)
 
Sättra siön
Beetz hage
Leer mylla
Vbby engh mykit suagh, moßigh och skogh gången
Högby
Vbby
Lödersta
Engh
Söderby
Leer mylla
Leermylla
Engh medh skogh[4] oh moß
Edeby
Scala ulnarum
 


[1] Senare tillskrivet med blyerts utanför rutan: Ubby
[2] Senare tillskrivet med blyerts utanför rutan: Lörstad
[3] Senare tillskrivet med blyerts utanför rutan: Edeby
[4] sokgh som det synes ms